Ứng dụng đo mức liên tục bằng áp suất thủy tĩnh vào dự án giám sát và điều khiển bồn chứa nước và dầu disel oil

Hiện tại, đề cập về các loại cảm biến đo mức nước liên tục thì cảm biến đo mức liên tục bằng áp suất thủy tĩnh có chi phí đầu tư thấp nhất. Cảm biến đo mức nước liên tục bằng phương pháp áp suất thủy tĩnh có nguyên lý tương tự như cảm biến … Đọc tiếp