Bộ cách ly tín hiệu

Tín hiệu analog như mA hoặc Volt khi đưa về trung tâm điều khiển như scadar, PLC đòi hỏi việc đảm bảo ổn định tín hiệu, cần được chống nhiễu ổn định. Do đó, việc lắp đặt bộ cách ly tín hiệu sẽ đảm bảo được tiêu chí này. Tuy nhiên, có một số hãng cung cấp như PR Electronics, thông qua bộ chuyển đổi tín hiệu có tích hợp sẵn cách ly tín hiệu cũng có thể đáp ứng được yêu cầu chống nhiễu tín hiệu của khách hàng.