Bộ cách ly tín hiệu 3103 PR Electronics

Bộ cách ly tín hiệu 3103 PR Electronics
Type 3103
Tín hiệu vào : mA
Tín hiệu ra : mA
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -25°C …+70°C
Điện áp cách ly 2.5 KVAC, cho tín hiệu vào / tín hiệu ra / nguồn cấp
Nguồn cấp: 16.8…31.2 VDC
Độ chính xác : 0.05%
Lắp đặt: Thanh DIN Rail
Cấu hình: DIP-Switch
Xuất xứ : PR Electronics – Đan Mạch