Bộ cách ly tín hiệu 3185A2 PR Electronics

Bộ cách ly tín hiệu 3185A2 PR Electronics
Type 3185A2
Tín hiệu vào : 2 wire transmitter, mA, 2 kênh
Tín hiệu ra : mA, 2 kênh
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -25°C …+70°C
Điện áp cách ly 2.5 KVAC, cho tín hiệu vào / tín hiệu ra / nguồn cấp
Nguồn cấp: 16.8…31.2 VDC
Độ chính xác : 0.1%
Lắp đặt: Thanh DIN Rail
Xuất xứ : PR Electronics – Đan Mạch