Bộ cách ly tín hiệu 9116B PR Electronics

Bộ cách ly tín hiệu 9116B PR Electronics
Type 9116B
Tín hiệu vào đa năng: RTD, TC, Ohm, mA và V
Tín hiệu ra : mA, V, relay
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C
Nguồn cấp : 19.2…31.2 VDC
Điện áp cách ly 2.6 KVAC
Độ chính xác : 0.1%
Lắp đặt: Thanh DIN Rail
Chứng chỉ: SIL-2…
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch