Bộ chia tín hiệu

Làm sao để chia tín hiệu analog từ một thiết bị đo về hai nơi khác nhau sao vẫn đảm bảo thẩm mỹ trong thiết kế lắp đặt và chi phí thấp. Giải pháp là dùng bộ chia tín hiệu để giải quyết vấn đề này cho hầu hết các hệ thống điều khiển tự động hóa ngành công nghiệp.