Bộ chia tín hiệu 3185 PR Electronics

Bộ chia tín hiệu 3185 PR Electronics
Tín hiệu đầu vào : 0…20 mA
Tín hiệu đầu ra : 0…20 mA (Output load, max 600Ω)
Bộ chia tín hiệu: 2 kênh
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -25°C …+70°C
Nguồn cấp : Loop power
Độ cách ly : 2.5 kVAC/300VAC
Thời gian đáp ứng: < 5 ms.
Độ chính xác : ±0.1%
Xuất xứ: PR Electronics Đan Mạch