Bộ chia tín hiệu 3186 PR Electronics

Bộ chia tín hiệu 3186 PR Electronics
Tín hiệu đầu vào : 4…20mA, 2-wire
Tín hiệu đầu ra : 4…20mA
Bộ chia tín hiệu: 2 kênh
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -25°C …+70°C
Nguồn cấp : 6…35 VDC
Cách ly tín hiệu : 2.5kVAC
Độ chính xác : ±0.05%
Cấu hình : không
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch