Bộ chuyển đổi tín hiệu 4225 PR Electronics

Bộ chuyển đổi tín hiệu 4225 PR Electronics
Type: 4225
Tín hiệu đầu vào : Namur, NPN, PNP, Tacho, TTL & S0
Tín hiệu đầu ra : Analog, Frequency (Xung), relay
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C
Nguồn cấp : 21.6…253 VAC / 19.2…300 VDC
Cách ly: 2.3kVAC
Độ chính xác: < 0.06% / thang đo
Lắp đặt: Thanh DIN Rail
Cấu hình : 4501, 4511, 4512
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch