Bộ chuyển đổi tín hiệu 5223B PR Electronics

Bộ chuyển đổi tín hiệu 5223B PR Electronics
Type: 5223B
Tín hiệu đầu vào : SO, Namur, contact, NPN/PNP, Tacho
Tín hiệu đầu ra : Voltage, current, NPN/PNP, rơle
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C
Nguồn cấp : AC hoặc DC
Cách ly tín hiệu : 3.75kVAC
Độ chính xác: 0.1%
Lắp đặt: Thanh DIN Rail
Cấu hình : Loop Link 5909
Chứng chỉ: Atex, TR-CU,…
Xuất xứ: PR Electronics – Đan Mạch