Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ

Tín hiệu nhiệt độ tại điểm đo có thể là Ohm, mV và để đồng bộ đưa về trung tâm điều khiển, nhất định phải thông qua bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ để chuyển đổi sang tín hiệu mA hoặc Volt.

Có 2 dạng chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ: lắp trực tiếp ở thiết bị đo nhiệt ( cọc dò, can nhiệt,…), lắp nơi tủ điều khiển.

Tùy vào vị trí lắp và nhu cầu tín hiệu mà quý khách hàng có thể chọn bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ có cách ly hoặc không có cách ly.