Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 3333 PR Electronics

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 3333 PR Electronics
Type : 3333
Tín hiệu vào : PT100
Tín hiệu ra : 4-20mA
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -25°C …+75°C
Nguồn cấp: 3.3…35 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Lắp đặt: Thanh: DIN Rail
Cấu hình: DIP-Switch
Xuất xứ : PR Electronics – Đan Mạch