Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 5333A PR Electronics

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ 5333A PR Electronics
Type : 5333A
Tín hiệu vào : RTD hoặc Ohm
Tín hiệu ra : 4-20mA
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -40°C …+85°C
Nguồn cấp: 8…35 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Lắp đặt: Thanh DIN Rail, gắng trên đầu cảm biến
Cấu hình: màn hình: 5909
Xuất xứ : PR Electronics – Đan Mạch