Bộ chuyển đổi từ xung ra dòng điện, điện áp

Thông thường các tín hiệu ra có ngõ ra là xung từ các thiết bị như đo mức, đo lưu lượng,… và các tín hiệu này không thể truyền tới PLC được vị các PLC hiện nay chỉ dùng các loại analog 4-20 mA hoặc 0-10 V. Và khi sử dụng bộ chuyển đổi từ xung ra dòng điện, điện áp sẽ giúp hỗ trợ các thiết bị có khả năng giao tiếp với nhau.