Bộ điều khiển nhiệt độ, áp suất và độ ẩm

Một thiết bị hiển thị và có chức năng điều khiển thường được gọi chung là IPD Controller, nhận tín hiệu từ một thiết bị đo, hiển thị tại nơi giám sát và xuất tín hiệu điều khiển mong muốn cho người sử dụng. Bộ điều khiển này có thể điều khiển nhiệt độ, áp suất và độ ẩm.