Bộ điều khiển và hiển thị ATR171-14ABC- PIXSYS

Bộ điều khiển và hiển thị ATR171-14ABC-PIXSYS

Type: ATR171 14ABC

Kích thước: 72 x 72 (front panel) x 99mm

Nguồn cấp: 12…24 VAC / VDC hoặc 24 VAC / 115 VAC / 239 VAC

Hiển thị: 4 chữ số “0,5” led xanh, 4 chữ số “0,3” led đỏ, 6 phím chức năng

Nhiệt độ: 0…45°C

Tín hiệu vào: 1 analog input

Tín hiệu ra: 3 relays + 1 relay

Xuất xứ: Pixsys / Italy