Bộ điều khiển và hiển thị ATR401-24ABC PIXSYS

Bộ điều khiển và hiển thị ATR401-24ABC PIXSYS

Type: ATR401-24ABC

Kích thước: 48 x 96 (front panel) x 123mm

Nguồn cấp: 24…230 V AC / DC

Hiển thị: 4 số trên, 4 số dưới, đèn led nền

Nhiệt độ: 0…450C

Tín hiệu vào: 2 analog (TC : K, S, R, J, T, N, B. RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K. 4..20mA,0..10V,…)

Tín hiệu ra: 4 Relays, 1 Digital PNP

Xuất xứ: Pixsys / Italy