Bộ Điều Khiển Van Tuyến Tính

Bộ Điều Khiển Van Tuyến Tính

Type: 49sr7

Ngõ vào: 0/4-20mA, 0/2-10VDC

Ngõ ra: 0/4-20mA, 0/2-10VDC

Nguồn cấp: 24VDC || 24VAC-220VAC

Chức năng: Điều khiển hành trình van tuyến tính

Xuất xứ: KFM | CHLB ĐỨC