Bộ hiển thị áp suất, nhiệt độ và độ ẩm

Bộ hiển thị nhiệt độ độ, áp suất và độ ẩm có thể tích hợp thêm chức năng xuất tín hiệu ra là analog, relays. Đồng thời có thêm cách ly tín hiệu để đảm bảo việc truyền tải tín hiệu ổn định về trung tâm.