Bộ hiển thị 5714 - PR Electronics

Bộ hiển thị 5714 – PR Electronics

Type 5714

Kích thước: 48 x 96 x 120 mm

Tín hiệu vào: đa năng

Nguồn cấp: đa năng

Hiển thị tín hiệu: LCD 4 số, chiều cao 13.8 mm

Xuất xứ: PR Electronics / Đan Mạch

Hàng có sẵn kho