Màn hình hiển thị 5714C – PR Electronics

Màn hình hiển thị 5714C – PR Electronics
Type 5714C
Tín hiệu vào: mA, V, Ohm, RTD, TC and potentiometer
Tín hiệu ra: Analog 4-digit 14-segment LED display
Nhiệt độ tại điểm lắp đặt : -20°C …+60°C
Nguồn: 21.6….253 VAC, 50….60 Hz or 19.2….300 VDC
Độ chính xác: 0.1%
Cách ly tín hiệu: 2.3 kVAC / 250 VAC
Xuất xứ: PR Electronics / Đan Mạch