Cảm biến áp suất 17.600G BD-Sensors

Cảm biến áp suất 17.600G BD-Sensors

Dạng: 17.600G

Thang đo: 0..6 bar và có thể yêu cầu 0..600 bar

Độ chính xác: 0,5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire | 0..10V/ 3 wire.

Kết nối: Ren G1/4″, G1/2″

Kết nối điện: M12x1 (4-pin), ISO 4400,…

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức