Cảm biến áp suất 26.600G 16bar BD-Sensors

Cảm biến áp suất 26.600G 16bar BD-Sensors

Dạng: 26.600G

26.600G-1602-R-1-5-100-200-1-000

Thang đo: 0…16 bar

Độ chính xác: 0.5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/2″ EN 837

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức