Cảm biến áp suất BD 26.600G 25bar

Cảm biến áp suất BD 26.600G 25bar

Dạng: 26.600G

26.600G-2502-R-1-5-100-300-1-000

Thang đo: 0…25 bar

Độ chính xác: 0.5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/4″ DIN 3852

Xuất xứ: BDsensors – CHLB Đức