Cảm Biến Áp Suất DMP331 10bar BD-Sensors

Cảm Biến Áp Suất DMP331 10bar BD-Sensors

Type DMP 331

Thang đo: 0-10bar

Tín hiệu ra: 4-20 mA

Kết nối: Ren G1/2”

Ứng dụng cho gas và chất lỏng

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức