Cảm biến áp suất 30.600G 6bar BD-Sensors

Cảm biến áp suất 30.600G 6bar BD-Sensors

Dạng: 30.600G

30.600G-6001-R-1-8-100-300-2-1-000

Thang đo: 0…6 bar

Độ chính xác: 1%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/4″ DIN 3852

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức