Cảm biến áp suất 17.620G BD-Sensors

Cảm biến áp suất 17.620G BD-Sensors

Dạng: 17.620G

Thang đo: 0..16 bar và có thể yêu cầu 0..1000 bar

Độ chính xác: 0,5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/4″, G1/4″ NPT

Kết nối điện: M12x1(4pin)

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức