Cảm biến áp suất 18.601G BD-Sensors

Cảm biến áp suất 18.601G BD-Sensors

Dạng: 18.601G

Thang đo: 0..100 mbar và có thể yêu cầu 0..6 bar

Độ chính xác: 0,5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA / 2 wire | 0..10V / 3 wire

Kết nối: Ren G1/4″, G1/4″ NPT , G1/2″

Kết nối điện: M12x1(4pin),ISO 4400

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức