Cảm biến áp suất 26.600G -1..1bar BD-Sensors

Cảm biến áp suất 26.600G -1..1bar BD-Sensors

Dạng: 26.600G

Thang đo: 0…6 bar

Độ chính xác: 0.5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/4″ DIN 3852

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức