Cảm biến áp suất BD 26.600G 4bar

Cảm biến áp suất BD 26.600G 4bar

Dạng: 26.600G

26.600G-4001-R-1-5-100-300-1-000

Thang đo: 0…4 bar

Độ chính xác: 0.5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/4″ DIN 3852

Xuất xứ: BDsensors – CHLB Đức