Cảm Biến Áp Suất 30.600G 25bar BD-Sensors

Cảm Biến Áp Suất 30.600G 25bar BD-Sensors

Type 30.600G-2502-R-1-8-100-300-2-1-000

Thang đo: 0-25 bar

Tín hiệu ra: 4-20 mA hoặc 0-10 VDC

Kết nối: Ren G1/4″

Ứng dụng cho Gas và chất lỏng

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức

Sản phẩm có sẵn kho