Cảm biến áp suất DCT532 BD-Sensors

Cảm biến áp suất DCT532 BD-Sensors

Dạng: DCT532

Thang đo: 0..100 mbar và có thể yêu cầu 0..400 bar

Độ chính xác: 0.35%

Truyền thông: I2C

Tín hiệu ra: I2C

Xung nhịp: 400 KHz

Kết nối: Ren G1/2″,G1/4″ + flush sensor (màng), 1/2″,1/4″ NPT

Kết nối điện: M12x1(5pin)

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức