Cảm biến áp suất DMK331 BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMK331 BD-Sensors

Dạng: DMK331

Thang đo: 0..400mbar và có thể yêu cầu 0..600bar

Độ chính xác: 0,5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire| 0..20mA,0..10V/ 3 wire.

Kết nối: Ren G1/2″,G1/4″,NPT

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức