Cảm biến áp suất DMK331P BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMK331P BD-Sensors

Dạng: DMK331P

Thang đo: 0..60 bar và có thể yêu cầu 0..400 bar

Độ chính xác: 0,5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire| 0..20mA,0..10V/ 3 wire.

Kết nối: Ren G1/2″ ,G3/4″,G1″ + flush diaphragm (màng)

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức