Cảm biến áp suất DMK351P BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMK351P BD-Sensors

Dạng: DMK351P

Thang đo: 0..40 mbar và có thể yêu cầu 0..20 bar

Độ chính xác: 0.35% hoặc 0.25%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire | 0..10V/ 3 wire.

Kết nối: Ren G1″,DN15,DN20,DN25 + clamp (màng)

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức