Cảm biến áp suất DMK387 BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMK387 BD-Sensors

Dạng: DMK387

Thang đo: từ 100mbar đến 600bar

Độ chính xác: 0.25% hoặc 0.35%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/2″ + Màng 316L

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức