Cảm biến áp suất DMK457 BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMK457 BD-Sensors

Dạng: DMK457

Thang đo: 0..400 mbar và có thể yêu cầu 0..600 bar

Độ chính xác: 0,5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/2″,G1/4″,NPT

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức