Cảm biến áp suất DMK458 BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMK458 BD-Sensors

Dạng: DMK458

Thang đo: 0..40 mbar và có thể yêu cầu 0..20 bar

Độ chính xác: 0,25%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/2″, NPT, Bích DN25, DN40, DN50, DN80

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức