Cảm biến áp suất DMP-i BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP-i BD-Sensors

Dạng: DMP-i

Thang đo: 0..400 mbar và có thể yêu cầu 0..600 bar

Độ chính xác: 0.1%

Tín hiệu ra: 4-20 mA / 2 wire | 0..10V / 3 wire

Kết nối: Ren G1/2″,G1/4″ + flush sensor (màng), 1/2″,1/4″ NPT

Kết nối điện: ISO 4400, M12x1(4pin), Cable

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức