Cảm biến áp suất DMP304 BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP304 BD-Sensors

Dạng: DMP304

Thang đo: 0..2000 bar và có thể yêu cầu 0..6000 bar

Độ chính xác: 0,5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA / 2 wire | 0..10V / 3 wire

Kết nối: Ren trong 9/16″ UNF, M16x1.5, M20x1.5

Kết nối điện: ISO 4400, M12x1(4pin)

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức