Cảm biến áp suất DMP320 BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP320 BD-Sensors

Dạng: DMP320

Thang đo: 0..100 mbar và có thể yêu cầu 0..600 bar

Độ chính xác: 0,1%

Tín hiệu ra: 4-20 mA / 3 wire | 0.1..10V / 3 wire

Kết nối: Ren G1/2″,G1/4″,NPT

Kết nối điện: ISO 4400, M12x1(4pin), Cable

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức