Cảm biến áp suất DMP331Pi BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP331Pi BD-Sensors

Dạng: DMP331Pi

Thang đo: 0..400 mbar và có thể yêu cầu 0..40 bar

Độ chính xác: 0.1%

Tín hiệu ra: 4-20 mA / 2 wire | 0..10V / 3 wire

Kết nối: Clamp 1″, 1 1/2″, 3/4″, 2″, dairy pipe DN25,DN40,DN50

Kết nối điện: ISO 4400, M12x1(4pin), Cable

Nhiệt độ: Có thể yêu cầu 300 oC

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức