Cảm biến áp suất DMP333 BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP333 BD-Sensors

Dạng: DMP333

Thang đo: 0..100 mbar và có thể yêu cầu 0..600 bar

Độ chính xác: 0.1%, 0.25%, 0.35%

Tín hiệu ra: 4-20 mA / 2 wire | 0..20mA,0..10V / 3 wire

Kết nối: Ren G1/2″,G1/4″,NPT

Kết nối điện: ISO 4400, M12x1(4pin), Cable

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức