Cảm biến áp suất DMP335 BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP335 BD-Sensors

Dạng: DMP335

Thang đo: 0..6 bar và có thể yêu cầu 0..600 bar

Độ chính xác: 0.5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA / 2 wire | 0..10V / 3 wire

Kết nối: Ren G1/2″, G1/4″, 1/4″ NPT

Kết nối điện: ISO 4400, M12x1(4pin), Cable

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức