Cảm biến áp suất DMP339 BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP339 BD-Sensors

Dạng: DMP339

Thang đo: 0..25 bar và có thể yêu cầu 0..600 bar

Độ chính xác: 0,5%

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire | 0..10V/ 3 wire.

Kết nối: Ren G1/4″ + flush (cảm biến màng)

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức