Cảm biến áp suất DMP343 BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP343 BD-Sensors

Dạng: DMP343

Thang đo: 0..10 mbar và có thể yêu cầu 0..1000 mbar

Độ chính xác: 0.35%

Tín hiệu ra: 4-20 mA / 2 wire | 0..20mA,0..10V / 3 wire

Kết nối: Ren G1/2″, G1/4″, 1/4″ NPT, 1/2″ NPT

Kết nối điện: ISO 4400, M12x1(4pin), Cable

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức