Cảm biến áp suất DMP457 BD-Sensors

Cảm biến áp suất DMP457 BD-Sensors

Dạng: DMP457

Thang đo: 0..100 mbar và có thể yêu cầu 0..600 bar

Độ chính xác: 0,35% (yêu cầu 0.25%)

Tín hiệu ra: 4-20 mA/ 2 wire

Kết nối: Ren G1/2″,G1/4″,NPT + Flush (màng)

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức