Cảm biến áp suất xact-ci BD-Sensors

Cảm biến áp suất xact-ci BD-Sensors

Dạng: xact-ci

Thang đo: 0..160 mbar và có thể yêu cầu 0..20 bar

Độ chính xác: 0.1%

Tín hiệu ra: 4-20 mA / 2 wire

Truyền thông: HART

Kết nối: Clamp 1″, 1 1/2″, 3/4″, 2″, mặt bích DN25,DN50,DN80

Kết nối điện: M12x1(4pin)

Nhiệt độ: Có thể yêu cầu 300 oC

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức