Cảm biến áp suất xact-i BD-Sensors

Cảm biến áp suất xact-i BD-Sensors

Dạng: xact-i

Thang đo: 0..400 mbar và có thể yêu cầu 0..40 bar

Độ chính xác: 0.1%

Tín hiệu ra: 4-20 mA / 2 wire

Hiển thị: màn hình 4 số

Truyền thông: HART

Kết nối: Clamp 1″, 1 1/2″, 3/4″, 2″, mặt bích DN25,DN50,DN80

Nhiệt độ: Có thể yêu cầu 300 oC

Kết nối điện: M12x1(4pin)

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức