Cảm biến áp suất XMP-ci BD-Sensors

Cảm biến áp suất XMP-ci BD-Sensors

Dạng: XMP-ci

Thang đo: 0..160 mbar và có thể yêu cầu 0..20 bar

Độ chính xác: 0.1%

Tín hiệu ra: 4-20 mA / 2 wire

Hiển thị: màn hình 4 số

Truyền thông: HART

Kết nối: G1/2″,1/2″ NPT, 1 1/2″ with flush (màng), mặt bích DN25,DN50,DN80

Nhiệt độ: Có thể yêu cầu 300 oC

Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức